Tin thị trường
Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 26/11: Chốt lời khi VN-Index tiến tới 1.500-1.510 điểm
DTCK - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>B&aacute;o Đầu tư Chứng kho&aacute;n lược tr&iacute;ch b&aacute;o c&aacute;o nhận định thị trường của một số c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n cho phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 26/11.</p> <p><strong>C&oacute; thể t&igrave;m kiếm cơ hội &ldquo;đầu tư lướt s&oacute;ng&rdquo;</strong></p> <p><em>CTCK Vietcombank (VCBS)</em></p> <p>Nh&igrave;n chung, VN-Index vẫn đang duy tr&igrave; đ&agrave; tăng tương đối t&iacute;ch cực sau khi thử th&aacute;ch th&agrave;nh c&ocirc;ng ngưỡng 1.450 điểm, chủ yếu l&agrave; nhờ lực k&eacute;o của một số cổ phiếu &ldquo;trụ&rdquo; m&agrave; đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; c&aacute;c cổ phiếu thuộc nh&oacute;m ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p>Mặc d&ugrave; vậy, dưới g&oacute;c nh&igrave;n kỹ thuật, một số chỉ b&aacute;o động lượng đ&atilde; đi v&agrave;o v&ugrave;ng qu&aacute; mua c&oacute; thể k&iacute;ch hoạt nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong một v&agrave;i phi&ecirc;n tới.</p> <p>Trong bối cảnh hiện tại, ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến nghị nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể t&igrave;m kiếm cơ hội &ldquo;đầu tư lướt s&oacute;ng&rdquo; v&agrave; giải ng&acirc;n ở tỷ trọng vừa phải với trọng t&acirc;m l&agrave; nh&oacute;m ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; bất động sản.</p> <p>Mặc d&ugrave; vậy, nh&agrave; đầu tư n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; quan s&aacute;t th&ecirc;m phản ứng của thị trường khi chỉ số chung kiểm định lại ngưỡng 1.500 điểm trong những phi&ecirc;n tới, để c&oacute; thể kịp thời chốt lời v&agrave; bảo vệ th&agrave;nh quả nếu bất ngờ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm với thanh khoản tăng đột biến.</p> <p><strong>Thị trường đang đi l&ecirc;n bền vững</strong></p> <p><em>CTCK MB (MBS)</em></p> <p>Thị trường c&oacute; phi&ecirc;n đổi trụ th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; lần đầu ti&ecirc;n VN-Index vượt mốc 1.500 điểm. Đ&agrave; tăng diễn ra tr&ecirc;n diện rộng với sự phục hồi mạnh mẽ từ nh&oacute;m vừa v&agrave; nhỏ, trong đ&oacute;, nh&oacute;m Midcap c&oacute; mức tăng mạnh nhất trong 2 phi&ecirc;n vừa qua.</p> <p>Thanh khoản phi&ecirc;n n&agrave;y giảm nhẹ so với phi&ecirc;n h&ocirc;m qua khi đa phần c&aacute;c cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng chững lại sau phi&ecirc;n tăng mạnh h&ocirc;m qua ngoại trừ VCB v&agrave; VPB.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cho rằng, thị trường đang đi l&ecirc;n bền vững, d&ograve;ng tiền c&oacute; sự lan tỏa v&agrave; xoay v&ograve;ng giữa c&aacute;c nh&oacute;m cổ phiếu mang t&iacute;nh dẫn dắt như ng&acirc;n h&agrave;ng, chứng kho&aacute;n, bất động sản,&hellip;</p> <p><strong>Nh&agrave; đầu tư được khuyến nghị tr&aacute;nh mua đuổi</strong></p> <p><em>CTCK KB Việt Nam (KBSV)</em></p> <p>Với việc duy tr&igrave; xung lực tăng điểm, chỉ số đ&atilde; chớm vượt l&ecirc;n ngưỡng cản t&acirc;m l&yacute; 1.500 điểm.</p> <p>Mặc d&ugrave; vậy, sự h&igrave;nh th&agrave;nh của mẫu nến spinning đi k&egrave;m với sự sụt giảm nhẹ của khối lượng giao dịch để ngỏ rủi ro đảo chiều giảm điểm, nếu xuất hiện th&ecirc;m một phi&ecirc;n giảm điểm ti&ecirc;u cực kế tiếp x&aacute;c nhận.</p> <p>Nh&agrave; đầu tư được khuyến nghị tr&aacute;nh mua đuổi, c&oacute; thể trải lệnh b&aacute;n từng phần v&agrave; tạm đ&oacute;ng c&aacute;c vị thế ngắn hạn c&ograve;n lại nếu chỉ số đi l&ecirc;n, nhưng khối lượng giao dịch kh&ocirc;ng được cải thiện.</p> <p><strong>Chốt lời khi VN-Index tiến tới mốc 1.500-1.510 điểm</strong></p> <p><em>CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI)</em></p> <p>Tr&ecirc;n quan điểm thận trọng, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; ưu ti&ecirc;n căn b&aacute;n, chốt lời khi VN-Index tiến tới mốc 1.500-1.510 điểm.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cho rằng, đ&acirc;y vẫn l&agrave; ngưỡng kh&aacute;ng cự quan trọng, ch&uacute;ng ta cần thận trọng trong việc mua mới v&agrave; tiếp tục căn b&aacute;n trong c&aacute;c phi&ecirc;n tới.</p> <p><strong>C&aacute;c nh&agrave; đầu tư ngắn hạn hạn chế mua đuổi</strong></p> <p><em>CTCK Yuanta Việt Nam</em></p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cho rằng, thị trường c&oacute; thể sẽ điều chỉnh ở phi&ecirc;n kế tiếp v&agrave; VN-Index sẽ c&ograve;n giằng co quanh ngưỡng 1.500 điểm hoặc c&oacute; thể sẽ kiểm định lại v&ugrave;ng hỗ trợ gần nhất 1.480-1.485 điểm.</p> <p>Đồng thời, d&ograve;ng tiền ngắn hạn c&oacute; dấu hiệu suy yếu cho thấy thị trường rất c&oacute; khả năng sẽ xuất hiện c&aacute;c nhịp điều chỉnh li&ecirc;n tục trong 1-2 phi&ecirc;n giao dịch tới.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, chỉ b&aacute;o t&acirc;m l&yacute; vẫn đang trong v&ugrave;ng bi quan cho thấy c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ngắn hạn cần hạn chế mua đuổi ở c&aacute;c nhịp tăng mạnh.</p> <p>Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy tr&igrave; ở mức TRUNG T&Iacute;NH. Đồng thời, ch&uacute;ng t&ocirc;i n&acirc;ng xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNMidcaps l&ecirc;n mức TĂNG.</p> <p>Do đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến nghị c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ngắn hạn hạn chế mua đuổi ở c&aacute;c nhịp tăng v&agrave; tận dụng c&aacute;c nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu về mức c&acirc;n bằng.</p> <p><strong>C&oacute; thể quay lại điều chỉnh t&iacute;ch lũy quanh 1.480-1.500 điểm</strong></p> <p><em>CTCK BIDV (BSC)</em></p> <p>Thị trường h&ocirc;m nay tiếp tục tiến l&ecirc;n đỉnh cao mới vượt mốc 1.500 điểm, d&ugrave; trong phi&ecirc;n đ&ocirc;i l&uacute;c gặp phải &aacute;p lực chốt lời. Độ rộng nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a t&iacute;ch cực với 17/19 ng&agrave;nh tăng điểm, trong đ&oacute; ng&agrave;nh &ocirc; t&ocirc; v&agrave; phụ t&ugrave;ng c&oacute; mức tăng mạnh nhất hơn 3%.</p> <p>Trong ngắn hạn, VN-Index c&oacute; thể quay lại điều chỉnh t&iacute;ch lũy quanh mốc 1.480-1.500 điểm.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn