Tin thị trường
SSI: Em trai Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng và công ty liên quan trao tay gần 2,5 triệu cổ phiếu
VietNam Finance - 26 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
SSI  37.80 2.44%

<p>Theo đ&oacute;, &ocirc;ng Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng vừa đăng k&yacute; thỏa thuận gần 2,5 triệu cổ phiếu SSI trong thời gian từ ng&agrave;y 30/11 đến ng&agrave;y 29/12. C&ugrave;ng l&uacute;c, C&ocirc;ng ty TNHH MTV Nguyễn S&agrave;i G&ograve;n cũng đăng k&yacute; mua v&agrave;o số lượng cổ phiếu SSI tương đương trong c&ugrave;ng thời gian.</p> <p>Mục đ&iacute;ch của 2 giao dịch n&agrave;y l&agrave; chuyển quyền sở hữu cổ phiếu SSI từ c&aacute; nh&acirc;n sang c&ocirc;ng ty.</p> <p>Được biết, &ocirc;ng Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng l&agrave; em trai &ocirc;ng Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng kho&aacute;n SSI. &Ocirc;ng H&ugrave;ng cũng l&agrave; chủ sở hữu v&agrave; người đại diện theo ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty TNHH MTV Nguyễn S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p>Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu SSI m&agrave; &ocirc;ng H&ugrave;ng nắm giữ sẽ hạ từ gần 7,5 triệu đơn vị xuống c&ograve;n 5 triệu đơn vị, tương đương 0,51%.</p> <p>Trong một diễn biến kh&aacute;c, SSI mới đ&acirc;y đ&atilde; th&ocirc;ng qua phương &aacute;n tăng vốn điều lệ l&ecirc;n xấp xỉ 15.000 tỷ đồng th&ocirc;ng qua ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu.</p> <p>Cụ thể, SSI dự kiến ch&agrave;o b&aacute;n xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đ&ocirc;ng hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, gi&aacute; ch&agrave;o b&aacute;n 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng gi&aacute; trị ch&agrave;o b&aacute;n theo mệnh gi&aacute; tối đa đạt xấp xỉ 4.974 tỷ đồng. Cổ đ&ocirc;ng hiện hữu&nbsp;c&oacute; quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của m&igrave;nh cho người kh&aacute;c trong thời gian quy định.</p> <p>Trước đ&oacute;, th&aacute;ng 9/2021, c&ocirc;ng ty đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu v&agrave; ch&agrave;o b&aacute;n hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu, qua đ&oacute; vốn điều lệ của SSI tăng l&ecirc;n xấp xỉ 9.848 tỷ đồng, hiện l&agrave; c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n c&oacute; vốn điều lệ lớn nhất tr&ecirc;n thị trường</p> <p>C&ugrave;ng với phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh 10 triệu cổ phiếu theo chương tr&igrave;nh lựa chọn cho người lao động (ESOP) đang thực hiện, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng l&ecirc;n hơn 14.921 tỷ đồng sau c&aacute;c đợt ph&aacute;t h&agrave;nh.</p> <p>Cổ phiếu SSI đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n 25/11 ở mức gi&aacute; 55.000 đồng/cổ phiếu. Gi&aacute; trị vốn h&oacute;a thị trường ước t&iacute;nh hơn 54.000 tỷ đồng.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn