Tin thị trường
HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 26/11/2021
HNX - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p><span style="font-family: MyriadPro-Cond; font-size: 16px; color: rgb(41, 41, 41); text-align: justify; background-color: rgb(248, 248, 248); margin: 0px !important; padding: 0px !important; line-height: 1.5em !important;">Ng&agrave;y 26/11/2021, Sở GDCKHN nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o từ Trung t&acirc;m Lưu k&yacute; Chứng kho&aacute;n Việt Nam về số liệu quản l&yacute; sở hữu của nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i. Chi tiết th&ocirc;ng b&aacute;o như trong file đ&iacute;nh k&egrave;m.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: MyriadPro-Cond; font-size: 16px; color: rgb(41, 41, 41); text-align: justify; background-color: rgb(248, 248, 248); line-height: 1.5em !important;" /> <span style="font-family: MyriadPro-Cond; font-size: 16px; color: rgb(41, 41, 41); text-align: justify; background-color: rgb(248, 248, 248); margin: 0px !important; padding: 0px !important; line-height: 1.5em !important;">Tr&acirc;n trọng</span></p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-11/2021-11-26/81444_26112021-hnx.pdf" title="Tải về">81444_26112021-hnx.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn