Thông tin cho cổ đông
CET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
HNX - 26 Tháng Mười Một 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CET của CTCP HTC Holding như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 22/12/2021 đến ngày 28/12/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
          - Nội dung họp: + Thông qua thay địa chỉ, ngành nghề doanh nghiệp.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn