Thông tin cho cổ đông
SGH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 26 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
SGH  41.30 0.00%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGH của CTCP Khách sạn Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: tháng 12/2021, thời gian cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp và công bố trên website Tổ chức phát hành.
          - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41- 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q1, Tp. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020;
+ Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TP. HCM;
+ Tờ trình về việc thay đổi Thành viên HĐQT và trưởng ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ;
+ Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
          - Nội dung họp: + Biểu quyết các tờ trình.
Thư mời và nội dung họp sẽ được gửi trực tiếp đến tất cả cổ đông và đăng trên website của Tổ chức phát hành tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn, mục “Nhà đầu tư” phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
Tin mới
VNG122002: ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023 05/07/2023
CII121006: Công Bố Thông Tin về việc HĐQT chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy và Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. 05/07/2023
CII121006: Công Bố Thông Tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 05/07/2023
CII120018: Công Bố Thông Tin về việc HĐQT chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy và Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. 05/07/2023
CII121029: Công Bố Thông Tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 05/07/2023
CII121029: Công Bố Thông Tin về việc HĐQT chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy và Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. 05/07/2023
CII120018: Công Bố Thông Tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 05/07/2023
CII42013: Công Bố Thông Tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 05/07/2023
CII42013: Công Bố Thông Tin về việc HĐQT chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Công Ty CPĐT Năm Bảy Bảy và Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. 05/07/2023
BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 21/04/2023
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn