Tin thị trường
Lo ngại biến thể COVID-19 mới, giá vàng châu Á đi lên
BN - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>V&agrave;o l&uacute;c 13 giờ 21 ph&uacute;t chiều (giờ Việt Nam),&nbsp;gi&aacute; v&agrave;ng&nbsp;giao ngay tại thị trường ch&acirc;u &Aacute;&nbsp;tăng 0,6% l&ecirc;n 1.798,20 USD/ounce.&nbsp;Gi&aacute; v&agrave;ng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,8% l&ecirc;n 1.798,30 USD/ounce.</p> <p>Anh v&agrave; một số quốc gia kh&aacute;c phải vội v&agrave;ng &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p hạn chế đi lại đối với Nam Phi do lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang l&acirc;y lan ở&nbsp;quốc gia ch&acirc;u Phi n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m giảm hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 v&agrave; l&agrave;m tổn hại c&aacute;c nỗ lực ph&ograve;ng chống đại dịch. Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) cho biết, biến thể được gọi l&agrave; B.1.1.529 n&agrave;y c&oacute; protein gai kh&aacute;c hẳn protein ở chủng gốc, trong khi c&aacute;c loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay đều được b&agrave;o chế dựa tr&ecirc;n protein ở chủng virus gốc.</p> <p>Hỗ trợ th&ecirc;m cho đ&agrave; tăng của gi&aacute; v&agrave;ng, chỉ số đồng USD đ&atilde; giảm 0,2% so với mức đỉnh 16 th&aacute;ng ghi nhận&nbsp;v&agrave;o đầu tuần n&agrave;y, trong khi lợi suất tr&aacute;i phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm. Đồng USD giảm khiến v&agrave;ng rẻ hơn&nbsp;đối với người mua nắm giữ c&aacute;c loại tiền tệ kh&aacute;c.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia quốc tế cho biết, chu kỳ tăng l&atilde;i suất n&oacute;i chung sẽ l&agrave;m giảm gi&aacute; v&agrave;ng, nhưng việc quan trọng l&agrave; phải theo d&otilde;i biến thể COVID mới n&agrave;y. Nếu biến thể mới n&agrave;y&nbsp;l&acirc;y lan sang Mỹ th&igrave; c&oacute; thể l&agrave;m suy yếu tăng trưởng v&agrave; Fed kh&oacute; c&oacute; thể tăng l&atilde;i suất trong t&igrave;nh h&igrave;nh&nbsp;đ&oacute;.</p> <p>Tại Việt Nam, v&agrave;o l&uacute;c 16 giờ 15 ph&uacute;t ng&agrave;y 26/11, gi&aacute; v&agrave;ng SJC được C&ocirc;ng ty V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n ni&ecirc;m yết tại thị trường H&agrave; Nội ở mức&nbsp;60,25 - 61,07 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra).</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn