Thông tin cho cổ đông
TGG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT
HOSE - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>C&ocirc;ng ty Cổ phần Louis Capital&nbsp;th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;Nghị quyết HĐQT th&ocirc;ng qua việc bầu Chủ tịch HĐQT&nbsp;như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-11/2021-11-26/60435_-Nguyen-Mai-Long.pdf" title="Tải về">60435_-Nguyen-Mai-Long.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn