Tin doanh nghiệp
NDN: Vướng phải lùm xùm điều tra dấu hiệu phạm tội, vợ Tổng Giám đốc muốn bán hết 1,2 triệu cổ phần
DNTT - 28 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
NDN  16.80 0.00%

<p>Ghi nhận giao dịch đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; tại CTCP Đầu tư Ph&aacute;t triển Nh&agrave; Đ&agrave; Nẵng (NDN), b&agrave; Mai Thị Thi - vợ Tổng Gi&aacute;m đốc l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Quang Trung - đ&atilde; đăng k&yacute; b&aacute;n hơn 1,2 triệu cổ phiếu NDN từ ng&agrave;y 29/11-24/12/2021, tương đương 1,68% vốn.</p> <p>Nếu giao dịch th&agrave;nh c&ocirc;ng, b&agrave; Thi sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n nắm giữ cổ phiếu NDN n&agrave;o.</p> <p>Động th&aacute;i b&aacute;n ra của b&agrave; Thi diễn ra trong bối cảnh C&ocirc;ng ty đang vướng v&agrave;o l&ugrave;m x&ugrave;m điều tra dấu hiệu phạm tội. Cụ thể, nguồn tin từ b&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n cho hay, ng&agrave;y 27/11, HĐND TP.Đ&agrave; Nẵng cho hay đ&atilde; nhận được b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng v&agrave; thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; năm 2021 của UBND TP.Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Trong kỳ, qua thanh tra tại CTCP Đầu tư ph&aacute;t triển nh&agrave; Đ&agrave; Nẵng, Thanh tra TP.Đ&agrave; Nẵng ph&aacute;t hiện c&oacute; dấu hiệu tội phạm v&agrave; đ&atilde; chuyển 1 vụ việc sang CQĐT C&ocirc;ng an TP.Đ&agrave; Nẵng để điều tra, xử l&yacute; theo quy định.</p> <p>Tr&ecirc;n thị trường, cổ phiếu NDN đang giao dịch tại mức 25.000 đồng/cp. Tạm t&iacute;nh theo mức gi&aacute; n&agrave;y, vợ Tổng Gi&aacute;m đốc dự thu về 30 tỷ đồng.</p> <p>Về kinh doanh, qu&yacute; 3/2021 với doanh thu thuần NDN đạt 203 tỷ đồng, giảm 58% so với qu&yacute; 2/2020. Ngược lại, doanh thu t&agrave;i ch&iacute;nh đạt 55 tỷ đồng, tăng 37% v&agrave; chủ yếu từ thu l&atilde;i tiền gửi v&agrave; l&atilde;i đầu tư chứng kho&aacute;n. Khấu trừ chi ph&iacute;, NDN b&aacute;o l&atilde;i qu&yacute; 3 hơn 81 tỷ đồng, giảm 53% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2020.</p> <p>Theo giải tr&igrave;nh của doanh nghiệp, lợi nhuận qu&yacute; 3 chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 l&agrave;m doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự &aacute;n Monarchy Block B giảm s&uacute;t đ&aacute;ng kể, khiến mảng kinh doanh ch&iacute;nh l&agrave; bất động sản ghi nhận giảm so với c&ugrave;ng kỳ.</p> <p>Lũy kế 9 th&aacute;ng đầu năm, NDN ghi nhận 437 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 36% so với c&ugrave;ng kỳ, chủ yếu do doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản giảm từ 685 tỷ đồng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2020 xuống c&ograve;n hơn 436 tỷ đồng.</p> <p>Ngược lại, khoản l&atilde;i đầu tư chứng kho&aacute;n tăng mạnh gấp gần 9 lần c&ugrave;ng kỳ năm 2020 l&ecirc;n gần 113 tỷ đồng. T&iacute;nh đến hết qu&yacute; 3/2021 Nh&agrave; Đ&agrave; Nẵng duy tr&igrave; khoản đầu tư chứng kho&aacute;n đạt 513 tỷ đồng, tăng 367 tỷ đồng, tương ứng mức tăng tới 251% so với thời điểm đầu năm.</p> <p>Khấu trừ chi ph&iacute;, LNST 9 th&aacute;ng của NDN đạt 214 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2020.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/11/28/ndn-16381043170572070254989.png" style="width: 640px; height: 447px;" /></p> <p>Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch đạt 852 tỷ đồng doanh thu v&agrave; hơn 293 tỷ đồng LNST. Như vậy sau 9 th&aacute;ng, NDN đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh được 51% kế hoạch doanh thu v&agrave; 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.</p> <p>T&iacute;nh đến thời điểm 30/9/2021, tổng t&agrave;i sản của NDN đạt hơn 1.812 tỷ đồng, giảm 17% so với hồi đầu năm. Trong đ&oacute;, h&agrave;ng tồn kho ghi nhận giảm gần 47% so với đầu năm về c&ograve;n gần 307 tỷ đồng.</p> <p>Nợ phải phải trả ở mức gần 786 tỷ đồng, trong đ&oacute; chiếm phần lớn l&agrave; khoản tiền nhận trước của kh&aacute;ch h&agrave;ng, ngo&agrave;i ra NDN hầu như kh&ocirc;ng đi vay để đầu tư.</p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn