Tin doanh nghiệp
Vợ Chủ tịch DIC Corp 'chốt lời' 1,6 triệu cổ phần trong phiên thị giá tăng trần, thu về cả trăm tỷ đồng
DNTT - 28 Tháng Mười Một 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
DIG  25.20 5.88%

<ul> <li>Giao dịch được thực hiện th&ocirc;ng qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.</li> <li>Sau giao dịch, lượng cổ phiếu b&agrave; Th&agrave;nh nắm giữ chỉ c&ograve;n gần 7.200 đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu đ&atilde; giảm từ 0,32% xuống 0,001% vốn điều lệ.</li> </ul> <p class="Normal">Cập nhật mới nhất, trong phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 25/11, b&agrave; L&ecirc; Thị H&agrave; Th&agrave;nh, vợ &ocirc;ng Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Ph&aacute;t triển X&acirc;y dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) đ&atilde; ho&agrave;n tất b&aacute;n ra 1,6 triệu cổ phiếu DIG.</p> <p class="Normal">Giao dịch được thực hiện th&ocirc;ng qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận. C&ugrave;ng ng&agrave;y, thị trường chỉ ghi nhận 400.000 cổ phiếu DIG được giao dịch thỏa thuận, do đ&oacute; hầu hết lượng cổ phiếu b&agrave; Th&agrave;nh b&aacute;n ra th&ocirc;ng qua khớp lệnh.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="2-1637988323973209027640-5167-1638061725" data-natural-width="598" src="https://i.ndh.vn/2021/11/28/2-1637988323973209027640-5167-1638061725.png" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal">Cũng trong phi&ecirc;n 25/11, thị gi&aacute; cổ phiếu DIG bất ngờ bật tăng mạnh mẽ 7% để đ&oacute;ng cửa tại mức &quot;gi&aacute; t&iacute;m&quot; l&agrave; 67.500 đồng/cổ phiếu. Tạm t&iacute;nh theo mức gi&aacute; n&agrave;y, vợ Chủ tịch DIG đ&atilde; thu về khoảng 106 tỷ đồng với thương vụ tho&aacute;i bớt vốn tr&ecirc;n.</p> <p class="Normal">Mục đ&iacute;ch tho&aacute;i vốn b&agrave; Th&agrave;nh đưa ra l&agrave; nhằm cơ cấu danh mục c&aacute; nh&acirc;n. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu b&agrave; Th&agrave;nh nắm giữ chỉ c&ograve;n gần 7.200 đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu đ&atilde; giảm từ 0,32% xuống 0,001% vốn điều lệ.</p> <p class="Normal">Về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh, DIG ghi nhận doanh thu qu&yacute; 3/2021 đạt 538 tỷ đồng, giảm 67%. Trong cơ cấu doanh thu, mảng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng giảm 48% so với c&ugrave;ng kỳ về c&ograve;n 357 tỷ đồng.</p> <p class="Normal">Khấu trừ c&aacute;c chi ph&iacute;, c&ocirc;ng ty b&aacute;o l&atilde;i r&ograve;ng 42 tỷ đồng, giảm 69% so với c&ugrave;ng kỳ trong đ&oacute; lợi nhuận sau thuế cổ đ&ocirc;ng c&ocirc;ng ty mẹ đạt 43 tỷ đồng.</p> <p class="Normal">Lũy kế 9 th&aacute;ng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 966 tỷ đồng v&agrave; lợi nhuận trước thuế hơn 91 tỷ đồng, lần lượt giảm 48% v&agrave; 47% so với c&ugrave;ng kỳ. So với kế hoạch đề ra, c&ocirc;ng ty mới thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu v&agrave; vỏn vẹn 6% mục ti&ecirc;u lợi nhuận.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="2-16379884140051376092160-5274-163806172" data-natural-width="640" src="https://i.ndh.vn/2021/11/28/2-16379884140051376092160-5274-1638061725.png" /></td> </tr> </tbody> </table>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn