Thông tin cho cổ đông
AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 03 Tháng Mười Hai 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 1/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vinacafe Sơn Thành, Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021
+ Báo cáo tài chính năm 2020
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
+ Bầu thư ký HĐQT
+ Các vấn đề khác liên quan đến cổ đông
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn