Thông tin cho cổ đông
VE2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 03 Tháng Mười Hai 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
VE2  10.00 0.00%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE2 của CTCP Xây dựng điện VNECO 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO2
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn