Thông tin cho cổ đông
AFX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 02 Tháng Ba 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AFX của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến họp Tháng 04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: trụ sở chính Công ty (2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang)
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và các nội dung khác sẽ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn