Thông tin cho cổ đông
HGM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 02 Tháng Ba 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
HGM  39.30 0.00%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGM của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
+ Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
+ Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
          - Nội dung họp: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Bầu mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
+ Các nội dung khác (nếu có)
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn