Thông tin cho cổ đông
HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 02 Tháng Ba 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Trụ sở Công ty - Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2020;
+ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020, phê duyệt mức thù lao năm 2021;
+ Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn