Báo cáo tài chính
BVSC - CBTT Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020
30 Tháng Ba 2021        -

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

 

1. Báo cáo tài chính năm 2020

 

2. Báo cáo tài chính riêng năm 2020

 

3. Công văn giải trình chênh lệch LNST BCTC Trụ sở chính 2020 sau kiểm toán

 

4. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn