Loại mã cổ phiếu PLP ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 22/06/2021

icon
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu PLP của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 22/06/2021 theo thông báo số 1169/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh ngày 16/06/2021.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng!