Tin doanh nghiệp
Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): 6 tháng đầu năm lãi 49,8 tỷ đồng
Đầu tư Chứng khoán - 22 Tháng Bảy 2021        -

Theo đó, doanh thu thuần quý II của Công ty đạt hơn 118 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ cao su tăng 29%. Giá vốn hàng bán giảm 35% xuống còn gần 60 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 1 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng 353% lên 5,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 36% xuống còn 10 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay giảm 23% xuống còn 5,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 32% lên 7,3 tỷ đồng và 4% lên 4,8 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 41,7 tỷ đồng (cùng kỳ âm 25,7 tỷ đồng).

Kết thúc quý, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 41,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 26 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 242,9 tỷ đồng, tăng 78%. Lợi nhuận trước thuế đạt 63,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,8 tỷ đồng (cùng kỳ âm 21,5 tỷ đồng).

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 586,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 60,6 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 41,4% kế hoạch doanh thu và vượt gần 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ so với hồi đầu năm xuống còn 1.202 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng tồn kho cùng tiền và tương đương tiền đều tăng lần lượt tăng 62% và gấp 2,3 lần so với số liệu đầu năm.

Nợ phải trả giảm 6% xuống còn 410 tỷ đồng, riêng vay và nợ tài chính ngắn hạn giảm 31% xuống còn hơn 124 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu DRI đứng tại giá tham chiếu 9.400 đồng/CP. Tính trung bình trong 10 phiên gần đây, khối lượng giao dịch của DRI đạt 393.101 đơn vị/phiên.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn