Thông tin cho cổ đông
EVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
HNX - 30 Tháng Bảy 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EVS của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong quý 3/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
+ Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn