Tin thị trường
PRE: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HNX - 17 Tháng Chín 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRE của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua phương án đổi tên PVI Re;
+ Thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re;
+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên Hội đồng quản trị PVI Re nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/10/2021 đến 12 giờ ngày 26/10/2021
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty: Tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2 khu nhà ở và Công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn