Thông tin cho cổ đông
PCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
HNX - 22 Tháng Chín 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
PCG  18.90 0.00%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCG của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 10/2021 (thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau bằng văn bản)
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn