Tin thị trường
YEG: Tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG
HOSE - 22 Tháng Chín 2021        -

Ngày 05/04/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 186/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán: YEG) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng;Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Ngày 20/09/2021, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là -196,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021 là -184,08 tỷ đồng.

SGDCK TP.HCM tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG theo Quyết định số 186/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2021 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu YEG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.

 

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn