Loại mã cổ phiếu SGT ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 31/10/2022.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại các mã cổ phiếu SGT của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 31/10/2022 theo thông báo số 1939/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán HCM.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân Trọng !