Tin doanh nghiệp
DT4: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH (SCIC) đăng ký bán 591.600 CP
HNX - 13 Tháng Giêng 2022        -

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH (SCIC)
- Mã chứng khoán: DT4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 591.600 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Hải Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 110.100 CP (tỷ lệ 9,49%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Phi Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 60.700 CP (tỷ lệ 5,23%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Hồng Minh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 77.500 CP (tỷ lệ 6,68%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 591.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: bán hết phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/02/2022.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn