Tin doanh nghiệp
CBS: Nông Thị Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 23.049 CP
HNX - 13 Tháng Giêng 2022        -

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Thị Hoa
- Mã chứng khoán: CBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.049 CP (tỷ lệ 0,65%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nông Văn Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 31.300 CP (tỷ lệ 0,89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.049 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/01/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/02/2022.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn