Tin doanh nghiệp
BTN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thu Hà
HNX - 24 Tháng Giêng 2022        -

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hà
- Mã chứng khoán: BTN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 219.400 CP (tỷ lệ 4,99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 46.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 265.400 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,04%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/11/2021.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn