Tin doanh nghiệp
DTP: Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 210.000 quyền mua
HNX - 24 Tháng Giêng 2022        -

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.294.000 CP (tỷ lệ 18,85%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 2.294.000 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã mua: 210.000 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.504.000 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 3.128.665 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/01/2022.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn