THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI DO TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM SỞ HỮU.

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Vốn điều lệ

41.596.000.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

443.500 cổ phần (Tương đương 10,66% vốn điều lệ)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

36.600 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

01 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

443.500 cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài không được tham dự đấu giá

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 02/12/2022 đến 15h30 ngày 22/12/2022

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 27/12/2022  

Thời gian đấu giá

                      09h00 ngày 29/12/2022

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 06/01/2023

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 05/01/2023

 1. Quy chế đấu giá
 2. Nghị quyết HĐQT 612
 3. Nghị quyết HĐQT 186
 4. ĐKKD PLX
 5. ĐKKD BMF
 6. Giấy CN sở hữu cổ phần
 7. Giấy chào bán ra công chúng
 8. Bản cáo bạch 2022.
 9. Bản công bố thông tin 
 10. Báo cáo tài chính 2020
 11. Báo cáo tài chính 2021
 12. Báo cáo tài chính Quý 3
 13. Phiếu đăng ký tham dự đấu giá
 14. Giấy ủy quyền
 15. Hướng dẫn nộp tiền đấu giá