Công bố thông tin
BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
31 Tháng Ba 2022        -

Kính mời Quý khách hàng, Quý cổ đông xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

 

Trân trọng!

 

 

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

4. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

 

5. Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

 

6. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

 

8. Báo cáo TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2021 và KHKD năm 2022

 

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

 

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

 

11. Tờ trình thông qua chiến lược giai đoạn 2021 - 2025

 

12. Tờ trình thông qua Điều lệ công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 13

 

       12.1 Những điều khoản được sửa đổi và bổ sung trong dự thảo Điều lệ lần thứ 13

 

13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

 

14. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

 

15. Tờ trình thông qua việc thay đổi Trụ sở  chính BVSC

 

16. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

17. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

      17.1 Mẫu 01 - Phiếu biểu quyết

 

      17.2 Mẫu 02 - Thẻ biểu quyết

Tệp đính kèm:
 BVSC_CBTT_Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.pdf
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn