Tin đấu giá
BVSC - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12
14 Tháng Tư 2022        -

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-ĐTKDV ngày 28/01/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá công khai cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12.

 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12

- Địa chỉ: 99A Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: (029) 2383 8403         Fax: (029) 2383 9893

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ liên quan vận tải. Chi tiết: Quản lý luồng, hành lang an toàn giao thông giao thông đường thủy nội địa. Dịch vụ điều tiết giao thông phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông và các công trình đường thủy nội địa. Bảo trì đường thủy nội địa.

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

2.  Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư

và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12.

3. Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt, 233

Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

4. Tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt,

233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

5. Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 510.000 cổ phần (Năm trăm mười nghìn cổ phần).

- Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 510.000 cổ phần/lô cổ phần.

- Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô.

- Giá khởi điểm để đấu giá: 9.804.000.000 đồng/lô cổ phần (Chín tỷ tám trăm linh bốn triệu đồng một lô cổ

phần)

- Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 510.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 510.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

6. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Công bố thông tin từ ngày 15/04/2022 tới ngày 09/05/2022 tại SCIC, WAMICO NO.12, BVSC và đăng

trên các báo Đầu tư, báo Kinh tế và Đô thị, báo Cần Thơ.

- Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08h30 ngày 15/04/2022 đến 16h30 ngày 26/04/2022

- Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h30 ngày 09/05/2022

- Địa điểm: CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

Địa chỉ: Tầng 8, số 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 15h00 ngày 09/05/2022

- Địa điểm: CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - Tầng 8, số 233 Đồng Khởi, P. Bến

Nghé, Quận 1, TP.HCM

8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 16/05/2022

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 16/05/2022

1, Bản công bố thông tin

2, Báo cáo tài chính 2020

3, Báo cáo tài chính 2021

4, Điều lệ

5, Giấy chứng nhận ĐKKD

6, Giấy chứng nhận sở hữu CP

7, Quyết định 16 bán vốn

8, Quy chế đấu giá

9, Đơn đăng ký tham gia

10, Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá

11, Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá

12, Giấy ủy quyền

13, Phiếu đặt mua lô cổ phần

14, Phiếu tham dự đấu giá

Tin mới
THÔNG BÁO Bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương 19/05/2022
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH 19/05/2022
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP VẬT TƯ – XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU DẦU KHÍ VIỆT NAM 17/05/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) SỞ HỮU. 12/05/2022
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH LÔ CỔ PHẦN CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU DẦU KHÍ VIỆT NAM 12/05/2022
KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 10/05/2022
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU DẦU KHÍ VIỆT NAM 25/04/2022
Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Phân vi sinh Quảng Trị do CSQT sở hữu – lần 2 22/04/2022
Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Phân vi sinh Quảng Trị do QUASA - GERUCO sở hữu - lần 2 22/04/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU. 22/04/2022
Tin trước
BVSC - THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE 06/04/2022
BVSC - THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ TẠI CTCP PHÂN VI SINH QUẢNG TRỊ (LẦN 2) 06/04/2022
BVSC - THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUASA-GERUCO (QSG) TẠI CTCP PHÂN VI SINH QUẢNG TRỊ NĂM 2022 (LẦN 2) 06/04/2022
BVSC THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy số 14 05/04/2022
THÔNG BÁO Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu việt nam - CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 28/03/2022
Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Phân vi sinh Quảng Trị do QUASA - GERUCO sở hữu 17/03/2022
Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Phân vi sinh Quảng Trị do CSQT sở hữu 17/03/2022
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH PHẦN VỐN GÓP CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH SỐ VỆ TINH VIỆT NAM 15/03/2022
BVSC THÔNG BÁO CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ DO TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ NẮM GIỮ 10/03/2022
BVSC THÔNG BÁO ĐÂU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA SỞ HỮU 04/03/2022
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn