Tin hoạt động của BVSC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU
27 Tháng Tư 2022        -

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá công khai theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu tính đến 16 giờ 30 phút ngày 26/04/2022 như sau:
1. Doanh nghiệp có cổ phần đấu giá công khai: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12.
2. Địa chỉ: 99A Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
3. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
5. Tổng số lượng cổ phần đấu giá công khai: 510.000 cổ phần (Năm trăm mười nghìn cổ phần).
6. Tổng số lô cổ phần đấu giá công khai: 01 lô (510.000 cổ phần/ lô cổ phần).
7. Giá khởi điểm: 9.804.000.000 đồng/ lô cổ phần (Chín tỷ tám trăm linh bốn triệu đồng một lô cổ phần) .
8. Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần (Một triệu đồng một lô cổ phần).
9. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 08:30 ngày 15/04/2022 tới 16:30 ngày 26/04/2022. 
10. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đấu giá: 06 nhà đầu tư. Trong đó:
- Tổ chức: 01 nhà đầu tư
- Cá nhân: 05 nhà đầu tư
11. Số lượng nhà đầu tư hủy đăng ký đấu giá: 01 nhà đầu tư.
12. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá công khai: 
- Thời gian: Chậm nhất đến 14h30 ngày 09/05/2022
- Địa điểm: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 
Tầng 08, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá công khai nêu trên, BVSC sẽ tổ chức buổi đấu giá công khai theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức đấu giá công khai: 15h00 ngày 09/05/2022
- Địa điểm: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 
Tầng 08, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Trân trọng thông báo.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn