Danh sách mã chứng khoán có khả năng giao dịch ký quỹ trong Quý 2/2022 trên HOSE áp dụng từ ngày 08/04/2022.

icon

Căn cứ Thông báo số 691/TB-SGDHCM về Danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch Quý 2.2022  công bố ngày 04/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố Danh sách mã chứng khoán có khả năng thực hiện giao dịch ký quỹ trong Quý 2/2022 trên HOSE.

Chi tiết danh sách Chứng khoán có khả năng Giao dịch ký quỹ trong Quý 2/2022 trên  HOSE, Quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.

Trân Trọng!