Tin hoạt động của BVSC
Thông báo trả lãi kỳ tính lãi 07 của Trái phiếu SSEL2022001
16 Tháng Năm 2022        -

BVSC THÔNG BÁO VỀ LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH LÃI 07
CỦA TRÁI PHIẾU SSEL2022001

BVSC với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái phiếu xin thông báo về việc thanh toán lãi Kỳ tính lãi 07 (từ và bao gồm ngày 03/03/2022 đến và không bao gồm ngày 03/06/2022) như sau:

Thông tin trái phiếu:

Tên trái phiếu

: Trái phiếu Công ty sản xuất thép Úc SSE

Mã trái phiếu

: SSEL2022001

Mệnh giá

: 100.000.000 đồng

Ngày phát hành

: Từ 26/08/2020 đến ngày 22/09/2020

Thông tin lãi suất kỳ tính lãi 07:

Kỳ tính lãi 07

: Từ và bao gồm ngày 03/03/2022 đến và không bao gồm ngày 03/06/2022

Số ngày tính lãi

: 92 ngày

Lãi suất áp dụng

: 11,5 %

Ngày thanh toán lãi

: 03/06/2022

Ngày thực thanh toán lãi

: 03/06/2022

Trân trọng thông báo ./.

 

 

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn