Thông tin cho cổ đông
PRT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HNX - 17 Tháng Năm 2022        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021; tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021;
+ Tờ trình phân phối LNST năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả cho năm 2022;
+ Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT;
+ Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
+ Bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn