Thông tin cho cổ đông
RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HNX - 17 Tháng Năm 2022        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tổ chức đại hội 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng Quản trị
+ Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
          - Nội dung họp: + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn