Tin doanh nghiệp
SD1: Công ty TNHH West Hampton Investments đã mua 120.000 CP
HNX - 17 Tháng Năm 2022        -

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH West Hampton Investments
- Mã chứng khoán: SD1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 640.000 CP (tỷ lệ 8,23%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thục Khanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên Hội đồng thành viên
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 120.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 760.000 CP (tỷ lệ 9,77%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn