Tài chính - Ngân hàng
NHNN bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật từ 15/8
NDH - 05 Tháng Bảy 2022        -

  • Thông tư 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 và bãi bỏ toàn bộ 11 văn bản.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 05 ngày 29/6 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc ban hành. Thông tư 05 gồm 3 điều, nội dung bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp hoặc không còn áp dụng trên thực tế. Thông tư 05 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8 và bãi bỏ toàn bộ 11 văn bản.

Một số văn bản về quy chế thanh toán, bù trừ điện tử liên ngân hàng, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành ngân hàng, quy định việc mua bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế... là một số nội dung quy phạm pháp luật sẽ bị bãi bỏ trong thời gian tới.

Trong danh sách bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc ban hành có 3 quyết định và 8 thông tư. Trong đó, 3 quyết định sắp bị bãi bỏ gồm Quyết định số 1557/2001 về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng, Quyết định số 1531/2004 quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 17/2007 về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành ngân hàng.

Các thông tư sắp bị bãi bỏ trong thời gian tới gồm Thông tư số 02/2006 hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm, Thông tư số 13/2011 quy định việc mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Thông tư số 34/2014 hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, Thông tư số 40/2014 hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Loạt thông tư liên quan đến Nghị định số 10 ngày 12/2/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng cũng bị bãi bỏ, gồm Thông tư số 16/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng, Thông tư số 27/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng, Thông tư số 23/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng và Thông tư số 43/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn