Tin doanh nghiệp
PVI báo lãi ròng quý II giảm 28% so với cùng kỳ
NDH - 10 Tháng Tám 2022        -

  • Sau 6 tháng, PVI đã hoàn thành 60,3% kế hoạch doanh thu và 57,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Bảo hiểm PVI (HNX: PVI) vừa ghi nhận kết quả kinh doanh quý II với tổng doanh thu 3.115 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc là 2.232 tỷ đồng, tăng 7%; doanh thu từ thu phí nhận tái bảo hiểm là 515,1 tỷ đồng, tăng 78,6% còn hoa hồng nhượng tái báo hiểm là 214,7 tỷ đồng, tăng 23,4%.

Sau khi trừ đi các khoản phí nhượng bảo hiểm và tăng dự phòng phí là 1.535 tỷ đồng, doanh thu thuần của PVI là 1.579 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn với mức 39,4% lên 1.341 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm từ 23,2% còn 15%.

Doanh thu tài chính tăng 15,6% lên 211,4 tỷ đồng nhờ lãi đầu tư trái phiếu và lãi chênh lệch tỷ giá tăng. Chi phí tài chính gấp 2,5 lần lên 48,3 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng, ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 34,4%. 

Kết quả, đơn vị này thu về 200,4 tỷ đồn lãi sau thuế, giảm 26,4% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 188,7 tỷ đồng, giảm 28%; EPS giảm từ 1.112 đồng về 771 đồng do công ty đã bán 10,7 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian qua. 

screenshot-2022-08-10-111109-1-7608-8936

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVI ghi nhận tổng doanh thu 7.025 tỷ đồng, tăng 25,9% so với nửa đầu năm 2021. Sau khi giảm trừ, doanh thu thuần đơn vị này đạt 3.063 tỷ đồng, tăng 23,4%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 403,4 tỷ đồng, giảm 8,6%.

Năm nay, PVI lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 11.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 911 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 60,3% kế hoạch doanh thu và 57,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của PVI đạt 26.505 tỷ đồng, tăng 9,2% so với số đầu năm. Trong đó, khoản chứng khoán kinh doanh là 1.782 tỷ đồng với tổng giá trị cổ phiếu đang nắm giữ là 1.406 tỷ đồng, trái phiếu là 375,2 tỷ đồng. Tổng số trái phiếu PVI đang nắm giữ cuối quý II là 4.043 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 11.514 tỷ đồng, tăng 9,5% trong đó khoản phải thu liên quan đến tài sản bảo hiểm là 9.052 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 723,3 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ với toàn bộ là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 8.205 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu là 2.343 tỷ đồng.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn