Tin thị trường
HOSE: Điểm tin giao dịch 17.08.2022
HOSE - 17 Tháng Tám 2022        -

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
  
  Ngày:
Date:
17-08-22     
         
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
   
Chỉ số
Indices
 Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
   
VNINDEX1,275.280.590.0517,674.35   
VN301,300.405.300.416,019.18   
VNMIDCAP1,735.97-7.72-0.448,073.83   
VNSMALLCAP1,582.43-2.62-0.172,870.87   
VN1001,259.041.890.1514,093.01   
VNALLSHARE1,277.791.590.1216,963.88   
VNXALLSHARE2,070.372.060.1018,212.69   
VNCOND1,947.38-19.24-0.98519.55   
VNCONS866.356.850.801,404.77   
VNENE563.25-2.98-0.53345.79   
VNFIN1,358.191.730.135,166.81   
VNHEAL1,702.3922.691.3519.34   
VNIND867.11-5.99-0.693,379.51   
VNIT2,852.95-11.12-0.39198.35   
VNMAT1,870.42-17.40-0.921,977.81   
VNREAL1,539.3717.211.133,540.61   
VNUTI967.30-7.38-0.76406.32   
VNDIAMOND1,908.75-5.15-0.272,052.06   
VNFINLEAD1,787.862.660.154,696.29   
VNFINSELECT1,810.333.550.204,778.77   
VNSI2,016.8012.600.633,239.39   
VNX502,108.595.030.2410,717.95   
         
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
  
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
  
Khớp lệnh644,581,60015,482  
Thỏa thuận67,671,5872,192  
Tổng712,253,18717,674  
         
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
  
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
  
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
%Mã CK
Code
%  
1HPG27,796,741HDC6.95%VCI-22.01%  
2HAG27,712,100PTB6.91%AMD-6.94%  
3SSI21,410,600FDC6.87%PDN-6.92%  
4SHB21,112,500NHA6.84%HAI-6.87%  
5VND20,985,900PDR6.79%FLC-6.83%  
         
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
%Bán
Selling
%Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
35,607,8205.00%36,024,6205.06%-416,800
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
8925.05%9395.31%-47
         
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STTTop 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1HPG5,005,100HPG121,795,945STB102,317,330 
2STB3,417,500VHM121,755,570CTG61,123,007 
3HDB3,244,300STB87,034,570NLG34,068,487 
4SSI3,173,900HDB86,595,430GEX26,940,780 
5PVD2,996,600SSI78,375,925DPM25,838,800 
         
3. Sự kiện doanh nghiệp
STTMã CKSự kiện
1ADGADG niêm yết và giao dịch bổ sung 88.800 cp (phát hành trả cổ tức + ESOP) tại HOSE ngày 17/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/09/2021.
2ST8ST8 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 15/09/2022 tại trụ sở công ty.
3TRCTRC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/09/2022 tại văn phòng công ty.
4VPHVPH giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ, thay đổi trụ sở chính, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 24/08/2022 đến 05/09/2022.
5VCIVCI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3 (số lượng dự kiến: 100.500.000 cp).
6VCGVCG nhận quyết định niêm yết giảm 44.169.205 cp (trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/08/2022.
7SCSSCS thông báo thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tăng 43.133.482 cp phát hành tăng vốn)
8E1VFVN30E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/08/2022. 
9FUEVFVNDFUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/08/2022. 

Tài liệu đính kèm
 53040
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn