Thông tin cho cổ đông
TOT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
HNX - 09 Tháng Tám 2022        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 14h00 ngày 17/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khu BT Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm:
+ Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị.
+ Bầu lại thành viên Ban kiểm soát.
+ Một số nội dung khác
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn