Thông tin cho cổ đông
SLS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HNX - 09 Tháng Tám 2022        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
SLS  47.50 0.00%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La: Km34, QL6 Sơn La – Hà Nội, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021-2022; Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021-2022; Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
+ Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021-2022; Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn La;
+ Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần mía đường Sơn La;
+ Một số nội dung khác.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn