Thông tin cho cổ đông
MVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
HNX - 23 Tháng Hai 2023        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVC của CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo kiểm toán năm 2022;
+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 15/04/2023
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn