Không tìm thấy mã
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) ---
KL CP lưu hành (CP) ---
Vốn điều lệ (Tỷ VND) ---
Vốn hóa (Tỷ VND) ---
Ngày giao dịch đầu tiên ---
Room còn lại(CP) ---
 
Tổ chức tư vấn niêm yết ---
Giá niêm yết lần đầu (VND) ---
Số lượng nhân viên ---
Địa chỉ ---
Điện thoại ---
Website ---
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND)
LNTT (Triệu VND)
LNST (Triệu VND)
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE Lợi nhuận biên
PB Nợ/VCSH
P/S TT LNST
ROE TT doanh thu
ROA TT EPS
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
 
 
 
Các cổ đông lớn
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn