Thông cáo báo chí
BVSC - Thông cáo báo chí về ĐHCĐ thường niên 2014
08 Tháng Tư 2014        -

                      CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

                                     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014


Hà Nội, ngày 08/04/2014: Hôm nay, tại Trụ sở chính số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, Công ty Cổ Phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.


Tham dự Đại hội có 189 cổ đông (trong đó có 67 cổ đông tham dự trực tiếp và 122 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 67,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, phương án sử dụng lợi nhuận 2013, kế hoạch sử dụng lợi nhuận và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty 2014, kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho giai đoạn 2015-2017…..
 

              


Năm 2013 lợi nhuận của BVSC đạt 85,82 tỷ đồng, bằng 110,74% kế hoạch, năm 2014 Công ty đặt mục tiêu đạt 90 tỷ đồng lợi nhuận.


Năm 2013 tổng doanh thu đạt 207,38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 85,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,71% và 10,74% so với kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2013 tổng tài sản của BVSC là 1.792,69 tỷ tương ứng mức tăng 17% so với ngày 31/12/2012. Vốn chủ sở hữu của BVSC tại thời điểm 31/12/2013 là 1.212,05 tỷ tăng 8%. Công ty vẫn nằm trong TOP 10 CTCK có thị phần môi giới Cổ phiếu & CCQ lớn nhất tại HNX, đồng thời giữ vững vị trí số 1 về thị phần giao dịch trái phiếu tại HSX năm 2013. Trong lĩnh vực tư vấn Công ty tiếp tục được vinh danh “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất giai đoạn 2009-2013”.

 

               


Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.  Sang năm 2014, BVSC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 198 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%. Các cổ đông cũng thông qua Báo cái tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi E&Y Việt Nam với tỷ lệ tán thành đạt 100%.


Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận, kế hoạch thù lao trong năm 2014


Tại Đại hội, sau khi nghe Ông Lê Hải Phong – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BVSC trình bày về phương án sử dụng lợi nhuận 2013, các cổ đông đã nhất trí tán thành với đề xuất trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty 2013, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ LNST thực hiện 2013, đồng thời toàn bộ lợi nhuận còn lại tương đương 83,3 tỷ đồng sẽ dùng để bù đắp lỗ lũy kế; Bên cạnh đó, các cổ đông cũng đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ cao các nội dung quan trọng khác như kế hoạch sử dụng lợi nhuận và kế hoạch thù lao 2014, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập giai đoạn 2015-2017….
 

                 


Toàn bộ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BVSC năm 2014 đã được Công ty công bố đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn:

http://www.bvsc.com.vn/News/201448/282135/bvsc-cbtt-bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2014.aspx

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Phạm Hoàng Lan

Bộ phận Truyền thông và Phát triển thương hiệu

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tel: (+84 4) 3928 8080 (Ext: 663)

Mb: +84 (0)93 459 3210

phamhoanglan@baoviet.com.vn

 

Tệp đính kèm:
 TCBC Dai hoi co dong thuong nien nam 2014 BVSC.doc
Tin mới
Chứng khoán Bảo Việt nhận giải thưởng kép tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023: “Bơi trong dòng xoáy" 🏆 09/08/2023
Chứng khoán Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Chi cổ tức tiền mặt 10% 21/04/2023
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 100 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2022 10/11/2022
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 22/04/2022
THÔNG BÁO VỀ TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VIỆT 05/04/2022
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT NĂM THỨ 7 LIÊN TIẾP NẰM TRONG “TOP 100 THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM” 14/10/2021
Năm Thứ Ba Liên Tiếp, BVSC Được Vinh Danh Trong Top 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững 2020 14/12/2020
Cuộc Bình Chọn Doanh Nghiệp Niêm Yết 2020: Chứng Khoán Bảo Việt Tiếp Tục Ghi Danh Trong Top 10 Nhóm Vốn Hóa Vừa 08/12/2020
DIỄN ĐÀN M&A 2020: BVSC TIẾP TỤC NHẬN GIẢI THƯỞNG “TỔ CHỨC TƯ VẤN M&A TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2019 – 2020” 26/11/2020
Chứng Khoán Bảo Việt năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Việt Có Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn 2020 23/10/2020
Tin trước
Thông cáo báo chí về việc cổ phiếu BVS bị đưa vào diện cảnh báo 03/04/2014
BVSC - Thông cáo báo chí công bố BCTC và BC tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán 2013 28/03/2014
Thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh Quý III/2013 18/10/2013
BVSC ra mắt hệ thống giao dịch BVS@Bloomberg 19/08/2013
BVSC là một trong 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch trên HNX 16/08/2013
BVSC công bố Báo cáo Tài chính giữa niên độ 2013 đã được soát xét 15/08/2013
Diễn đàn M&A 2013: Chứng khoán Bảo Việt nhận giải thưởng "Công ty Tư vấn Tiêu biểu nhất giai đoạn 2009 -2013" 08/08/2013
BVSC đạt top 30 báo cáo thường niên tốt nhất 2013 25/07/2013
Chứng khoán Bảo Việt bảo lãnh thành công đợt phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 15 năm 08/07/2013
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là nhà bảo lãnh chính cho đợt phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 15 năm 10/06/2013
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn