Thông cáo báo chí
TCBC: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của BVSC
05 Tháng Sáu 2018        -
  • Đại hội đồng Cổ đông BVSC đã thông qua kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018; thông qua  phương án phân phối lợi nhuân 2017 với mức trả cổ tức 7%.

 

    Hà Nội, ngày 05/06/2018: Hôm nay, tại Khách sạn Mường Thanh, 78 Thợ Nhuộm - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, Công ty Cổ Phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nhiều nội dung trọng yếu được Cổ đông đồng thuận thông qua.

 

Tham dự Đại hội có 32 cổ đông (trong đó có 22 cổ đông tham dự trực tiếp và 10 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 43.650.151 cổ phần, chiếm 60,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và kế hoạch thù lao năm 2018.

 

Năm 2017 doanh thu của BVSC đạt 483,8 tỷ đồng, bằng 149,3% kế hoạch, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 122,4 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế thực hiện là 112,9 tỷ đồng, tăng 10,7% so với kế hoạch và 27,1% so với năm 2016.

 

Với điều kiện thị trường thuận lợi trong năm 2017, cùng định hướng kinh doanh tập trung vào 3 trụ cột chính vốn là thế mạnh của BVSC, bao gồm Môi giới và dịch vụ tài chính, Tư vấn và Đầu tư, trong năm 2017 bằng những định hướng đúng đắn, nỗ lực và quyết tâm cao của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV, BVSC đã thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ 2017 thông qua. Tổng doanh thu của BVSC năm 2017 đạt 483,8 tỷ đồng, bằng 149,3% so với kế hoạch và tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 122,4 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt 112,9 tỷ đồng, tăng 10,7% so với kế hoạch và 27,1% so với năm tài chính 2016.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 & kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,64%. Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với tổng doanh thu dự kiến đạt 504 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 164 và 134 tỷ đồng.

 

BVSC trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7%/VĐL từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2017

Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017, Đại hội đã thông qua đề xuất của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,64%. Theo đó, BVSC thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định pháp luật (mỗi quỹ dự trữ - 5,6 tỷ đồng); trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5,1 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7% vốn điều lệ (50,5 tỷ đồng) và Lợi nhuận để lại xấp xỉ 45 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh năm 2018. Kế hoạch trong năm 2018 BVSC dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ.

Các nội dung khác tại Đại hội như báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Tờ trình về chi trả thù lao 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 2018 cũng như báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2017 đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao, lần lượt 99,64 % & 99,59%.

 

Toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BVSC năm 2017 đã được Công ty công bố đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn:

http://www.bvsc.com.vn/NewEvent/201865/585354/bvsc-cong-bo-bien-ban-nghi-quyet-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018.aspx

 


_____________________________________________________________________

 

******

 

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hùng mạnh.

 

Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, với vai trò Công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập và tiên phong trên thị trường chứng khoán, BVSC đã liên tục nâng cao năng lực tài chính, không ngừng củng cố hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và trở thành công ty chứng khoán uy tín hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. BVSC liên tiếp được đón nhận các giải thưởng và bình chọn đánh giá của các tổ chức lớn có uy tín trong nước và nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Về lĩnh vực tư vấn, với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, BVSC đã liên tục được vinh danh là “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất 2009 – 2014”,“Tổ chức tư vấn cổ phần hóa tiêu biểu nhất 2013 - 2014”, “Công ty chứng khoán tiêu biểu nhất – hạng mục tư vấn CPH/thoái vốn DNNN” và “Công ty chứng khoán tiêu biểu hạng mục tư vấn hợp nhất 2016 - 2017” tại diễn đàn M&A Việt Nam do báo Đầu tư Chứng khoán và Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp tổ chức thường niên. Về lĩnh vực môi giới, BVSC luôn giữ vững vị trí trong TOP 3 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch trái phiếu và TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch CP&CCQ lớn nhất trên 2 sàn HSX và HNX. Ngoài ra, tạp chí danh tiếng của Vương quốc Anh Global Banking & Finance review cũng đã trao tặng BVSC danh hiệu “Best Brokerage house Vietnam 2015 - 2016 - 2017” và “Best Equity House Vietnam 2016 - 2017”.

 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Cao Hoàng Phương Thảo

Bộ phận Truyền thông – Marketing

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tel: (+84 24) 3928 8080 (Ext: 608 - 603)

caohoangphuongthao@baoviet.com.vn

 

 

 

Tin mới
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 100 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2022 10/11/2022
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 22/04/2022
THÔNG BÁO VỀ TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VIỆT 05/04/2022
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT NĂM THỨ 7 LIÊN TIẾP NẰM TRONG “TOP 100 THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM” 14/10/2021
Năm Thứ Ba Liên Tiếp, BVSC Được Vinh Danh Trong Top 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững 2020 14/12/2020
Cuộc Bình Chọn Doanh Nghiệp Niêm Yết 2020: Chứng Khoán Bảo Việt Tiếp Tục Ghi Danh Trong Top 10 Nhóm Vốn Hóa Vừa 08/12/2020
DIỄN ĐÀN M&A 2020: BVSC TIẾP TỤC NHẬN GIẢI THƯỞNG “TỔ CHỨC TƯ VẤN M&A TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2019 – 2020” 26/11/2020
Chứng Khoán Bảo Việt năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Việt Có Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn 2020 23/10/2020
Chứng khoán Bảo Việt công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 30/03/2020
Chứng khoán Bảo Việt tiếp tục giành giải thưởng Best Securities Advisory Firm năm thứ hai liên tiếp do Tạp chí International Finance Magazine (UK) bình chọn (2018 - 2019) 06/02/2020
Tin trước
BVSC - Thông cáo báo chí Công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn chính đã kiểm toán năm 2015 30/03/2016
BVSC - Thông cáo báo chí BVSC đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2015 04/10/2015
BVSC - Thông cáo báo chí BVSC top 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất 2014 - 2015 03/10/2015
BVSC - Thông cáo báo chí bổ nhiệm thành viên HĐQT mới 16/09/2015
BVSC - Thông cáo báo chí công bố BCTC giữa niên độ 2015 đã được soát xét 14/08/2015
BVSC - Thông cáo báo chí BVSC Nhận giải thưởng "Công ty chứng khoán tiêu biểu nhất" 06/08/2015
BVSC - Thông cáo báo chí Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2015 02/07/2015
BVSC chính thức kết nối thành công với hệ thống OMGEO 12/09/2014
BVSC nhận giải thưởng kép tại diễn đàn M&A 2014 07/08/2014
BVSC đạt top 10 báo cáo thường niên tốt nhất năm 2014 06/08/2014
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn