Tin hoạt động của BVSC
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 03 của Trái phiếu Intracom
26 Tháng Mười 2020        -

BVSC với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái phiếu xin thông báo về lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 03 (từ và bao gồm ngày 14/08/2020 đến và không bao gồm ngày 14/11/2020) chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.

Tin mới
Loại mã cổ phiếu SJD ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 11/06/2021 10/06/2021
Loại mã cổ phiếu AST ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 24/05/2021. 24/05/2021
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 03 của Trái phiếu SSEL2022001 12/05/2021
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 05 của Trái phiếu Intracom 23/04/2021
Danh sách mã chứng khoán có khả năng giao dịch ký quỹ trong Quý 2/2021 áp dụng từ ngày 08/04/2021. 08/04/2021
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 01 của Trái phiếu NPIH2022001 18/02/2021
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 02 của Trái phiếu SSEL2022001 08/02/2021
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 04 của Trái phiếu Intracom 26/01/2021
Loại mã cổ phiếu CRE ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 26/01/2021 25/01/2021
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 03 của Trái phiếu F88_BOND2019_1 14/01/2021
Tin trước
Thông báo Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh Toán cho Kỳ Tính Lãi 11 của Trái phiếu ALMA_BOND01_2019 22/10/2020
Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 21/10/2020 20/10/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 04 của Trái phiếu MBLAND TONKIN _BOND_2019_1 19/10/2020
DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU IBOND 13/10/2020
BVSC: Thông báo về việc thay đổi biểu lãi suất áp dụng cho dịch vụ Giao dịch trái phiếu iBond 13/10/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 10 của Trái phiếu ALMA_BOND02_2019 12/10/2020
Danh sách mã chứng khoán có khả năng giao dịch ký quỹ trong Quý 4/2020 áp dụng từ ngày 08/10/2020 08/10/2020
Loại mã cổ phiếu FLC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 15/09/2020 14/09/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 09 của Trái phiếu ALMA_BOND02_2019 11/09/2020
Loại mã cổ phiếu HUT ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 14/09/2020 11/09/2020
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn