Tin hoạt động của BVSC
Thông báo Ngày Khóa Sổ cho kỳ tính lãi 04 của Trái phiếu ALMA_BOND01_2019
26 Tháng Ba 2020        -

BVSC với tư cách là Đại lý Đăng ký, Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái phiếu xin thông báo về lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 04 (từ và bao gồm ngày 12/03/2020 đến và không bao gồm ngày 12/04/2020) như sau:

1. Thông báo lãi trái phiếu Alma

Trân trọng

Tin mới
Không có tin mới hơn
Tin trước
Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp (BCP) năm 2020 26/03/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 03 của Trái phiếu ALMA_BOND02_2019 17/03/2020
Loại mã cổ phiếu GTN ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 20/02/2020 19/02/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 01 của Trái phiếu ALMA_BOND02_2019 14/02/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 01 của Trái phiếu F88_BOND2019_1 03/02/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 02 của Trái phiếu ALMA_BOND01_2019 16/01/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 01 của Trái phiếu ALMA_BOND02_2019 13/01/2020
Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 09/01/2020 08/01/2020
Danh sách mã chứng khoán có khả năng giao dịch ký quỹ trong Quý 1/2020 áp dụng từ ngày 09/01/2020 08/01/2020
Loại mã cổ phiếu ROS ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 02/01/2020 02/01/2020
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn