Tin hoạt động của BVSC
Loại mã cổ phiếu FLC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 15/09/2020
14 Tháng Chín 2020        -
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 15/09/2020 theo thông báo số 1559/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán  Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng !
Tin mới
Không có tin mới hơn
Tin trước
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 09 của Trái phiếu ALMA_BOND02_2019 11/09/2020
Loại mã cổ phiếu HUT ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 14/09/2020 11/09/2020
Loại mã cổ phiếu HDA ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 10/09/2020 09/09/2020
Loại mã cổ phiếu CEO ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 09/09/2020 08/09/2020
Loại mã cổ phiếu PLX và TDH ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 07/09/2020 04/09/2020
Loại mã cổ phiếu SJF ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 03/09/2020 01/09/2020
Loại mã cổ phiếu EVE ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 01/09/2020 31/08/2020
Thông báo Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh Toán cho Kỳ Tính Lãi 09 của Trái phiếu ALMA_BOND01_2019 24/08/2020
Loại mã cổ phiếu ROS ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 21/08/2020 20/08/2020
Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 21/08/2020 20/08/2020
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn