Tin hoạt động của BVSC
Loại mã cổ phiếu HDA ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 10/09/2020
09 Tháng Chín 2020        -
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu HDA của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 10/09/2020 theo thông báo số 921/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng !
Tin mới
Loại mã cổ phiếu FLC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 15/09/2020 14/09/2020
Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 09 của Trái phiếu ALMA_BOND02_2019 11/09/2020
Loại mã cổ phiếu HUT ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 14/09/2020 11/09/2020
Tin trước
Loại mã cổ phiếu CEO ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 09/09/2020 08/09/2020
Loại mã cổ phiếu PLX và TDH ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 07/09/2020 04/09/2020
Loại mã cổ phiếu SJF ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 03/09/2020 01/09/2020
Loại mã cổ phiếu EVE ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 01/09/2020 31/08/2020
Thông báo Ngày Khóa Sổ và Ngày Thanh Toán cho Kỳ Tính Lãi 09 của Trái phiếu ALMA_BOND01_2019 24/08/2020
Loại mã cổ phiếu ROS ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 21/08/2020 20/08/2020
Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 21/08/2020 20/08/2020
Loại mã cổ phiếu MSH ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 20/08/2020 19/08/2020
Loại mã cổ phiếu DXG, VFG ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 19/08/2020 19/08/2020
Loại mã cổ phiếu TDG ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 15/08/2020 14/08/2020
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn