Thông cáo báo chí
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
22 Tháng Tư 2022        -
Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của BVSC được đón tiếp 46 cổ đông (trong đó có 39 cổ đông tham dự trực tiếp và 7 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 45 triệu cổ phần, chiếm 63.22% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 
Trong thời gian diễn ra chương trình, Đại hội đồng Cổ đông đã lắng nghe,thảo luận để thông qua các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 – 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Thông qua định hướng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025; Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2022; Báo cáo Thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cũng như một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. 
 
Là năm thứ hai đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ tới các doanh nghiệp với nhiều đợt giãn cách xã hội hơn và cường độ giãn cách cao hơn, song với kinh nghiệm ứng phó từ năm trước, BVSC vẫn tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh và gặt hái những thành tựu ấn tượng. Các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ 2021 thông qua đều hoàn thành vượt kỳ vọng & tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ, tổng doanh thu đạt 1147.2 tỷ, trong đó doanh thu thực hiện đạt 1052.8 tỷ đồng, hoàn thành 130.8% KH và tăng 103% so với cùng kỳ, trong đó nổi bật là mảng môi giới & dịch vụ tài chính, mảng tư vấn & đại lý phát hành. Lợi nhuận sau thuế đạt 282.9 tỷ đồng, trong đó LNST thực hiện đạt 232.2 tỷ đồng, tương đương 140% KH  và tăng 121% so với cùng kỳ.
 
Tại Đại hội, BVSC đã trình các cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, theo đó ngoài việc trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ với tỷ lệ 5% mỗi quỹ, sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% trên mệnh giá và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối. Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 138.7 tỷ đồng, tăng 67.74% so với kế hoạch đề ra. 
 
Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo đó BVSC đặt mục tiêu LNST thực hiện đạt 236 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. 
 
 
 
Toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được công bố đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn: https://bit.ly/3xMwDJe
Tin mới
Chứng khoán Bảo Việt nhận giải thưởng kép tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023: “Bơi trong dòng xoáy" 🏆 09/08/2023
Chứng khoán Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Chi cổ tức tiền mặt 10% 21/04/2023
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 100 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2022 10/11/2022
Tin trước
THÔNG BÁO VỀ TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VIỆT 05/04/2022
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT NĂM THỨ 7 LIÊN TIẾP NẰM TRONG “TOP 100 THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM” 14/10/2021
Năm Thứ Ba Liên Tiếp, BVSC Được Vinh Danh Trong Top 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững 2020 14/12/2020
Cuộc Bình Chọn Doanh Nghiệp Niêm Yết 2020: Chứng Khoán Bảo Việt Tiếp Tục Ghi Danh Trong Top 10 Nhóm Vốn Hóa Vừa 08/12/2020
DIỄN ĐÀN M&A 2020: BVSC TIẾP TỤC NHẬN GIẢI THƯỞNG “TỔ CHỨC TƯ VẤN M&A TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2019 – 2020” 26/11/2020
Chứng Khoán Bảo Việt năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Việt Có Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn 2020 23/10/2020
Chứng khoán Bảo Việt công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 30/03/2020
Chứng khoán Bảo Việt tiếp tục giành giải thưởng Best Securities Advisory Firm năm thứ hai liên tiếp do Tạp chí International Finance Magazine (UK) bình chọn (2018 - 2019) 06/02/2020
Chứng Khoán Bảo Việt Nhận Giải Thưởng “Top 10 Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam – 2019” 17/12/2019
Chứng Khoán Bảo Việt Nhân Đôi Niềm Vui Với Hai Giải Thưởng Lớn: Top 10 Báo Cáo Thường Niên Tốt Nhất Tại Cuộc Bình Chọn Doanh Nghiệp Niêm Yết Tiêu Biểu Năm 2019 & TOP 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững Năm 2019 04/12/2019
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn