Tin hoạt động của BVSC
Loại mã cổ phiếu CVN ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 20/09/2022.
20 Tháng Chín 2022        -

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu CVN của Công ty cổ phần Vinam ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 20/09/2022 theo thông báo số 2884/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tin file đính kèm.

Trân Trọng ! 

 

Tin mới
Thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ. 15/11/2022
BVSC Thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người có liên quan của người nội bộ. 15/11/2022
Loại mã PDR ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 09/11/2022. 09/11/2022
Bản tin nhà đầu tư - Quý III.2022 03/11/2022
Loại mã cổ phiếu SGT ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 31/10/2022. 28/10/2022
Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của khách hàng Hồ Thanh Huyền 25/10/2022
Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu của khách hàng Mai Huyền 25/10/2022
Thông báo ngày khóa sổ và thanh toán lãi áp dụng cho kỳ tính lãi 11 của Trái phiếu Intracom 24/10/2022
Thông báo ngày khóa sổ và thanh toán lãi áp dụng cho kỳ tính lãi 04 của Trái phiếu Nhất Tín 24/10/2022
Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người có liên quan của người nội bộ. 13/10/2022
Tin trước
Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 16/09/2022. 15/09/2022
Loại mã cổ phiếu LHG ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 06/09/2022. 09/09/2022
Loại các mã cổ phiếu PVD ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 06/09/2022. 05/09/2022
Loại các mã cổ phiếu ASP, BCE, SBV, VDS, VIP ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 05/09/2022. 31/08/2022
Loại các mã cổ phiếu AGM, ITA ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 31/08/2022. 30/08/2022
Loại các mã cổ phiếu NDN, SD6, SHS ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 23/08/2022 22/08/2022
Loại mã cổ phiếu APS ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 19/08/2022. 18/08/2022
Loại mã cổ phiếu L14 ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 18/08/2022. 17/08/2022
Loại mã cổ phiếu PSH ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 17/08/2022. 16/08/2022
Danh sách mã chứng khoán có khả năng giao dịch ký quỹ trong Quý 3/2022 áp dụng từ ngày 09/07/2022. 08/07/2022
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn